ΥΠΕΡΗΧΟΣ

Είναι η ονομασία που δόθηκε σε ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας που δεν μπορούν να ακουστούν από το ανθρώπινο αυτί. 

Χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς σε βλάβες διαφόρων ιστών

(νεύρων, μυών, οστών και κολλαγόνου).